Poskytování obecních dotací Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Pátek, 25 Duben 2008 00:00

Počínaje rokem 2001 zahájila Obec Březolupy poskytování obecních účelových investičních dotací.

Obec Březolupy se, vědoma si své jedné z hlavních povinnosti v souladu se zákonem O obcích ( tj. zajišťuje harmonický rozvoj svého území ), rozhodla poskytnout obecní účelové investiční dotace ( tj. z rozpočtu obce ) a to především v oblastech , kde není schopna zajistit stavebně-technické podmínky pro rozvoj obce pouze ze svých prostředků.

Počínaje rokem 2001 bylo tedy do 31.12.2002 možno čerpat dotaci na přeměnu systému vytápění v těch částech obce, kde není z ekonomických důvodů dotažen plynovod ( např. u rybníka, nad statkem apod. ).

Dále byla v roce 2006 vyhlášena a já stále účinná ( min. do 1.7.2011 ) dotace na rekonstrukci obecního chodníku jako navazující práce na rekonstrukci zpevněných ploch ( většinou vjezdů ) v majetku vlastníka k chodníku sousedícího pozemku.

V roce 2009 ( 11.02.2009 ) byla vyhlášena a je stále účinná ( min. do 31.12.2011 ) dotace na rekonstrukci resp. demolici a následnou výstavbu resp. novostavbu ( na historicky zasíťovaných pozemcích ) rodinného domu .

 

Dále Vás ovšem musím upozornit, že poskytování dotace se řídí podmínkami, které jsou uvedeny vždy v Pokynech a jejich přílohách.

O přidělení a výše dotace rozhoduje v souladu s těmito Pokyny a s předpokládanými cíly příslušné dotace Rada, případně Zastupitelstvo obce Březolupy a může Vaší žádost případně i zcela odmítnout ( jinými slovy není na ní právní nárok ).

Na druhou stranu, pokud Vaší žádost schválí a Vy dodržíte všechny podmínky při realizaci předmětu dotace je poskytnutí této dotace obcí garantováno.

 

Doporučuji Vám tedy si Pokyny vždy řádně prostudovat a pokud vyhodnotíte, že patříte do skupiny možných příjemců postupujte dle Pokynů - většinou podáním žádosti na Obec Březolupy.

Zobrazeno : 52955x